Toelichting op onderwijsovereenkomst voor experiment Vraagfinanciering

Zoals in het Besluit Experiment vraagfinanciering opgenomen hebben onderwijsinstellingen de verplichting een onderwijsovereenkomst af te sluiten met studenten die zich inschrijven voor een tot het experiment toegelaten opleiding. Dit document geeft een toelichting op de onderwijsovereenkomst.