Beschikking WBO-vergunning voor NIPT als eerste test

Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21,13 en 18 (TRIDENT-2)