Voorbeelden uit de palliatieve zorg

Bij het praktijkteam komen voorbeelden binnen van knelpunten die –soms door inzet van het team in de regio zijn opgelost. Het praktijkteam laat een aantal van deze oplossingen en voorbeelden beschrijven, zodat ook andere professionals in de sector ermee geholpen worden.