Informatiebladen windturbines

Hieronder vindt u informatiebladen voor de aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland en offshore. In de bladen is beschreven hoe windturbines worden voorzien van markeringen obstakellichten in verband met luchtvaartveiligheid.
 

Deze informatiebladen zijn gebaseerd op internationale voorschriften voor het aanduiden van obstakels voor de luchtvaart. Daarnaast bevatten deze informatiebladen ook maatregelen om mogelijke hinderbeleving van obstakellichten te reduceren. Dit naar aanleiding van klachten over lichthinder van een windpark. Overheden (de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie, Provincie Groningen en Zeeland) en de windenergiesector (windenergiebedrijven en de branchevereniging NWEA) hebben daarom afspraken gemaakt om de hinderbeleving van obstakellichten te reduceren. In de informatiebladen worden deze methoden beschreven (zoals reductie van lichtintensiteit en het ’s nachts toestaan van vastbrandende lichten i.p.v. flitsend). Tegelijk wordt in de informatiebladen tegemoet gekomen aan voorwaarden welke onder andere worden gesteld door de Luchtmacht met betrekking tot het gebruik van nachtzichtapparatuur.

Het streven is om de voorschriften in de informatiebladen op termijn juridisch te verankeren in de Omgevingswet.