Positieflijst ‘Niet aangewezen diersoorten’

De staatssecretaris Van Economische Zaken heeft een lijst opgesteld met 153 soorten zoogdieren die vanaf 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden als huisdier.