Resultaten rekentoets 2016

Hieronder staan de resultaten van de rekentoets 2016 in het voortgezet onderwijs op school- en vestigingsniveau.

De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt). Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn niet meegerekend.

Toelichting bij de resultaten

Middelbare scholen hebben in 2016 gemiddeld betere resultaten behaald met hun rekenonderwijs dan in 2015. Alle schoolsoorten en leerwegen laten verbeterde resultaten zien. Er blijven verschillen bestaan tussen scholen.

Landelijke resultaten

De landelijke resultaten van 2016 zijn al in het najaar bekendgemaakt via de brief die staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker naar de Tweede Kamer stuurden over stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016. Een verdere analyse van de resultaten op landelijk niveau staat op Onderwijs in Cijfers.