Overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezingen van 2015 tot 23 februari 2017

Deze overzichten geven een beeld van de financiën van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het gaat om giften vanaf € 4.500 aan de politieke partijen en hun kandidaten, maar ook om schulden boven de € 25.000 van de politieke partijen. De overzichten beslaan de periode 1 januari 2015 tot en met 22 februari 2017.

Transparantie van giften heeft tot doel zichtbaar te maken hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Deze verplichting in aanloop naar de verkiezingen, die geldt voor alle partijen die meedoen aan de verkiezingen, bestaat naast de verplichting voor politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Eerste en/of Tweede Kamer om jaarlijks voor 1 juli een financieel verslag, overzichten van giften vanaf een bedrag van € 4.500 en schulden van boven de € 25.000 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verstrekken.