Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA)

Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) - Richting en ruimte voor kennisontwikkeling en innovatie. De SKIA schetst vragen gericht op de toekomst en stimuleert de omgeving van VenJ met ons mee te denken en te werken aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Het is verder bedoeld als hulpmiddel om binnen en buiten VenJ gezamenlijk op te trekken bij beleidsontwikkeling en bij het opzetten van strategie-, onderzoeks- en innovatie-trajecten. Daarnaast kan de SKIA helpen om verzamelde kennis, gerealiseerde innovaties, evaluaties van beleid en interventies te delen.