Verklaring intensivering samenwerking bescherming waterkwaliteit en natuurbescherming Eemsmonding

Gezamenlijke verklaring ter intensivering van de samenwerking op het gebied van de bescherming van de waterkwaliteit en de natuurbescherming in de Eemsmonding.