Privacy Dashboard

Praktische set met KPI's die inzicht geven in de voortgang bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met handreikingen.