Rapport Uitsluitingsmechanismes van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland

Door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is,  met steun van Nederland, het ‘VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst’ uitgeroepen. Dit decennium loopt van 2015 tot 2024 en roept lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat, en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid, zodat alle fundamentele rechten en vrijheden van mensen van Afrikaanse afkomst beschermd en gewaarborgd worden. Tegen deze achtergrond heeft de Vrije Universiteit (VU) een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar wat er bekend is over uitsluitingsmechanismes van mensen van Afrikaanse afkomst in het huidige Nederland.

Het onderzoek is een ‘quick scan’ van de onderzoekszwaartepunten met betrekking tot uitsluitingsmechanismes van mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland dat teruggaat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw en dat beoogt vanuit een ‘critical studies’ perspectief inzicht te geven in benaderingswijzen, relaties tussen onderzoek en beleid en mogelijke nieuwe invalshoeken.