Persbericht Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand (Commissie-Van der Meer)

Persbericht over het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie-Van der Meer). De commissie concludeert dat er ernstig achterstallig onderhoud bestaat in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Brief naar Tweede Kamer over eindrapport Commissie-Van der Meer

Minister Blok (VenJ) heeft op 25 oktober 2017 het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand naar de Tweede Kamer gestuurd.