Model G 1-2 (Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen) (pdf)

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal / de provinciale staten van <provincie> maakt bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers zijn aangewezen.