Verkiezingentoolkit 2019

Welkom op de verkiezingentoolkit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hier vindt u de stembureau-instructie, de modellen, de nieuwsbrieven en het campagnemateriaal voor de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019.

Als u vragen hebt, of meer informatie wilt, kunt u mailen naar  postbus.verkiezingen@minbzk.nl.

Toolkit verkiezingen provinciale staten en waterschappen en verkiezing Europees Parlement 2019

Toolkit Stembureau-instructie

Toolkit Modellen

Toolkit Nieuwsbrieven