Handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling

Deze handreiking gaat over samenwerking tussen Veilig Thuis, politie/Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering in gevallen van meldingen aan Veilig Thuis waarbij sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling. De handreiking is geschreven voor de professionals van de genoemde organisaties. Het doel van de handreiking is te komen tot overleg in alle gevallen waarin de ene professional op zich het expertisegebied van de andere professional begeeft, zodat ieder in staat wordt gesteld optimaal (samen) bij te dragen aan het uiteindelijke doel: veiligheid voor kinderen.