Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019

In dit document leest u hoeveel beschut werkplekken er zijn per gemeente. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorziening van deze werkplekken.