Ambitie/kwaliteitsagenda LOB voor het Voortgezet Onderwijs

In deze agenda wordt een sluitende aanpak beschreven: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking. Het bovensectoraal expertisepunt LOB ondersteunt scholen in deze aanpak door het delen van bewezen praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis op het gebied van LOB.