Informatieflyer: Subsidie beschikbaar voor meer werk voor vijftigplussers

Veel vijftigplussers hebben moeite met het vinden van werk. De arbeidsmarkt herstelt en de werkloosheid daalt. Maar de daling van de werkloosheid bij vijftigplussers blijft achter bij andere leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd zien we dat niet alle mogelijkheden om werk aan te bieden ten volle worden benut. Om deze onbenutte of verborgen kansen beter te benutten, is een tijdelijke subsidieregeling ingesteld. Het doel van deze subsidie is om meer vijftigplussers een kans te geven op werk. Kleinschalige innovatieve projecten, die zich richten op het toegankelijk maken van werk voor vijftigplusser worden voor maximaal 1,5 jaar ondersteund.