In 10 stappen voorbereid op de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de hele Europese Unie (EU) geldt nu dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Als organisatie kunt u stappen ondernemen om AVG-proof te zijn. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet.