Richtlijnen voor het recht op dataportabiliteit

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Artikel 20 van de AVG introduceert een nieuw recht: het recht op dataportabiliteit. Dit nieuwe recht is nauw verbonden met het recht op inzage, maar verschilt hier ook op veel punten van. Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) houdt in dat de betrokkene het recht heeft de persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Het doel van dit nieuwe recht is de positie van betrokkenen te versterken en hun meer controle over hun gegevens te geven.

Deze tekst is een onofficiƫle Nederlandse vertaling van Guidelines on the right to data portability van de Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders. De vertaling is gemaakt in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens en is daarom niet wettelijk bindend. Mocht de Nederlandse vertaling afwijken van de originele Engelse tekst, dan is de Engelse tekst leidend.