Tekst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Volledige tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).