Bestuurskosten ministerie van Financiën december 2017

Deze documenten bevatten de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Financiën.

Verantwoordelijk