Bestuurskosten Ministerie van Financiën december 2017.

Deze documenten bevatten de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Financiën.