Gebruik maken van de controles van andere accountants

In deze notitie wordt getracht helderheid te verschaffen wanneer de controlerend accountant van een decentrale overheid kan steunen op de werkzaamheden van de accountant van het samenwerkingsverband.