Samen werken aan Recht en Veiligheid

'Samen werken aan recht en veiligheid' is de titel van de strategische agenda (januari 2018) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Welke uitdagingen ziet het ministerie op het terrein van justitie en veiligheid? En hoe wil JenV daar - samen met partners in de samenleving - aan werken? De strategische agenda bevat uitgangspunten voor het handelen van heel JenV en laat zien wat de opgaven zijn op het gebied van de rechtsstaat, het recht, criminaliteitsbestrijding, veiligheid, migratiebeleid, terrorismebestrijding en het digitale domein.