Overzicht huisvesting vergunninghouders per 1 maart 2018

In dit overzicht staan de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders op 1 maart 2018.