Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen

De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig per kilometer uitstoot.

Let op: Na publicatie van de emissiefactoren op 15 maart 2018 is gebleken dat de afgeleide emissiefactoren voor wegverkeer voor de zichtjaren 2014, 2017, 2018 en 2019 incorrect waren. Er was sprake van een onderschatting in vooral de emissiefactoren NOx en NO2 voor middelzwaar en zwaar vrachtverkeer als gevolg van het toepassen van extrapolatie op de cijfers voor 2020-2030. Voor alle stoffen zijn nieuwe emissiefactoren wegverkeer voor de jaren 2014, 2017, 2018 en 2019 afgeleid door middel van interpolatie tussen (een nieuw opgesteld) basisjaar 2014 en de (ongewijzigde) 2020-emissiefactoren.