Kickoff-overleg veld over ‘Werken als zelfstandige’

Om te weten hoe de veldpartijen tegen de maatregelen in het regeerakkoord over zelfstandigen aankijken, hebben de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en  Economische Zaken en Klimaat op  24 januari 2018  een kickoff bijeenkomst met een brede variëteit aan veldpartijen georganiseerd waar is geluisterd naar wat voor hen belangrijk is.

Download 'Verslag Kick-off overleg ‘zelfstandig werken’, gehouden op 24 januari 2018' 1/23

PDF document | 368 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Code goed opdrachtgeverschap samenwerking PZO en ABU' 2/23

PDF document | 689 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Fair Practice Code culturele en creatieve sector' 3/23

PDF document | 117 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Opiniemonitor Headfirst en Dienstverlener ZP Zaken' 4/23

PDF document | 2,5 MB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper The Future Group' 5/23

PDF document | 1,9 MB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Postion Paper ABU Platform voorbzzp-dienstverleners' 6/23

PDF document | 165 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper Bovib' 7/23

PDF document | 95 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper Bright Pensioen' 8/23

PDF document | 849 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper CNV' 9/23

PDF document | 298 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper FNV (zelfstandigen)' 10/23

PDF document | 286 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper LTO Nederland' 11/23

PDF document | 53 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Postion Paper NBBU' 12/23

PDF document | 328 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper NRTO' 13/23

PDF document | 479 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper ONL' 14/23

PDF document | 332 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper Solopartners' 15/23

PDF document | 63 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper The Future Group (bijlage laatste afrondend onderzoek)' 16/23

PDF document | 2,5 MB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper The Future Group (bijlage rapport 4 jaar Politieke Ronde Tafel)' 17/23

PDF document | 588 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper TLN' 18/23

PDF document | 337 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper VNO-NCW-MKB' 19/23

PDF document | 179 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper Zelfstandigen Bouw' 20/23

PDF document | 302 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper Zelfstandigenforum' 21/23

PDF document | 301 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position Paper ZiPconomy' 22/23

PDF document | 89 kB

Publicatie | 30-03-2018

Download 'Position paper opvolger Wet DBA' 23/23

PDF document | 805 kB

Publicatie | 30-03-2018