Openstelling burgemeestersvacature Amsterdam

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester (m/v) in de gemeente Amsterdam (circa 845.000 inwoners), vacant per 5 oktober 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 11.427,98 bruto per maand.

Voor onder meer de volledige tekst van de profielschets van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl raadplegen.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Solliciteren op vacature burgemeester Amsterdam

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

Persoonlijk
De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
De heer J.W. Remkes
Postbus 3007
2001 DA  HAARLEM
onder vermelding van 'Burgemeestersvacature Amsterdam'

Het is ook mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl

Sollicitaties moeten vóór 30 april 2018 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.