Openstelling burgemeestersvacature Bunnik

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Bunnik (circa 15.200 inwoners), vacant per 5 september 2017.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.348,73 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht (tel. (030) 258 24 48) of worden gedownload via www.provincie-utrecht.nl of via www.bunnik.nl/nieuweburgemeester.

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief 2 referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning met op de enveloppe de woorden "Kabinet" en "Vertrouwelijk".

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto per e-mail sturen naar burgemeesters@provincie-utrecht.nl. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties moeten vóór 4 juni 2018 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.