Persverklaring symposium 17 mei 2018 Ministers Nederland, België en Duitsland kondigen Euregionaal kenniscentrum in de aanpak van georganiseerde criminaliteit aan

De Ministers Grapperhaus, Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland, Minister Jambon, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid België en Minister Reul, Ministerie van Binnenlandse Zaken Noordrijn-Westfalen, hebben een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een Euregionaal Ontwikkel- en Expertisecentrum voor de bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit.