Juiste vervolgzorg dankzij inzet triageconsult specialist ouderengeneeskunde en Verwijshulp.nl

Transferverpleegkundigen, (huis)artsen, praktijkondersteuners, zorgprofessionals of professionals op de SEH/huisartsenpost kunnen nu snel de juiste vervolgzorg voor de patiënt indiceren en zoeken. Dat is mogelijk met een goede triage die 24 uur beschikbaar is voor verwijzers en inzage in beschikbare plekken via de website Verwijshulp.nl. Het resultaat is een snellere uitstroom van patiënten vanaf de SEH of verpleegafdeling naar vervolgzorg, en een goede doorstroom door juiste indicatiestelling.

Probleem: geen zicht op beschikbaarheid van vrije bedden

Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde bij Vivium: ‘Als triagearts liepen wij er tegenaan dat we geen zicht hadden op de beschikbaarheid van de vrije bedden. Het systeem moet zo zijn ingericht dat we een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek krijgen. Daarvoor is een aantal stappen nodig. Ten eerste het triageconsult, waar we met elkaar bekijken wat er aan de hand is en wat het beste zou zijn voor de patiënt: revalideren, tijdelijk verblijf, een chronische zorgopname of naar het ziekenhuis. Die afweging maken we samen met de insturend arts. Stap 1 is dat je moet weten welke zorg nodig is: een revalidatie of een kortdurend ELV-bed. Wij willen weten of die plekken beschikbaar zijn.’

In de meeste regio’s heeft een arts te maken met meerdere zorgaanbieders. Deze hebben elk op hun eigen manier inzichtelijk waar ze vrije bedden hebben, en vaak is dat alleen voor intern gebruik. Dat is niet toegankelijk voor mensen van een andere zorgorganisatie en ook niet buiten kantoortijden. Zo ontstond de wens om deze informatie op één locatie te ontsluiten.

Oplossing: overzicht beschikbare bedden op Verwijshulp

De website Verwijshulp.nl was al online en werd gebruikt in de regio Rotterdam. Vreeburg: ‘Dat was een mooie basis dus daar hebben we de functionaliteit aan toegevoegd die toegang verschaft tot de beschikbare bedden in de regio’s GooiVecht/Eemland en Flevoland.’

Sinds 1 mei 2017 kan op de website specifiek gezocht worden naar bijvoorbeeld ELV plaatsen, crisis WLz plaatsen of palliatieve zorg en revalidatieplaatsen. Tevens kan de verwijzer de zoekopdracht aanvullen met een bepaalde voorkeur voor locatie of omgeving. Zodra een geschikte plek is gevonden verschijnen de bijbehorende contactgegevens en de aanvullende informatie. ‘Dat werkt heel goed. Met deze website kunnen we direct nadat we de indicatie hebben gesteld ook de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen.’

Website belangrijk bij  triage  h3

‘Als Specialist Ouderengeneeskunde zijn wij in de regio 24 uur per dag beschikbaar voor een triageconsult. Dan kijken we samen met de arts waar plek is, dus dan moeten we er op kunnen rekenen dat de site up-to-date is. Dus dat moet op organisatieniveau worden geregeld dat iemand dat aanpast. We kunnen dus van alles bedenken, maar overal zitten mensen achter die het moeten uitvoeren. Het systeem valt of staat dus met de uitvoering van dat soort handelingen.’

Resultaten

‘Inmiddels hebben we met de hele keten geëvalueerd hoe het loopt’, vertelt Vreeburg. ‘Iedereen is erg tevreden over Verwijshulp, maar een aantal dingen kunnen beter. Zo is het van belang dat de site up-to-date gehouden wordt, ook in de weekenden. Dus als er op vrijdagavond een plek wordt ingevuld, dan moet dat direct worden aangepast op de site.’

In plaats van een loket permanent te bemannen, is deze site een relatief goedkope oplossing. ‘Dat werkt voor ons heel goed.’

Verbeterpunten

Er zijn drie groepen patiënten: hoogcomplex, laagcomplex en palliatief. Waar we tegenaan lopen, is dat de laagcomplexe patiënten thuishoren in de verzorgingshuizen maar in de ANW-uren en de weekenden is het heel moeilijk om zich in te richten op een spoedopname. ‘De hoogcomplexe patiënten passen in de verpleeghuizen dicht tegen de geriatrische revalidatie aan en dat werkt goed omdat we eraan gewend zijn om ook opnames buiten de reguliere tijden om te doen. Stap 1 is triage, stap 2 is waar zijn de bedden en stap 3 de organisatie van die opname. De derde stap is best ingewikkeld en daar is veel voor nodig om dat in goede banen te leiden.’

Overige verbeterpunten zijn beter borgen dat de website up-to-date blijft en de spoedopnames op alle locaties verbeteren.

Advies voor anderen die iets dergelijks op willen zetten

Vreeburg: ‘Ga het wiel niet opnieuw uitvinden, maar maak gebruik van ervaring en kennis van anderen die het al eens hebben uitgedacht en uitgewerkt. Ik denk dat het goed is om regionaal te kijken naar hoe je de triage vormgeeft en hoe je de juiste plaatsing van een patiënt op het juiste bed organiseert. Dat is de kern van wat wij hebben gedaan.’
‘Op onze site staan onze samenwerkingsafspraken, dus voor anderen kan het leerzaam zijn om te zien hoe wij dat hebben gedaan.’

Wat is de sleutel om dit voor elkaar te krijgen?

“We hebben scholing gegeven aan de (huis)artsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen zodat iedereen weet waar het over gaat. Verder een goede samenwerking van de zorgorganisaties, waarbij we de cliënt echt centraal stellen. Samen komen we verder.’

Contactgegevens

Ellen Vreeburg, Specialist Ouderengeneeskunde bij Vivium, E.Vreeburg@vivium.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.verwijshulp.nl
Zie het artikel ‘Eerstelijnsverblijf begint vorm te krijgen’ (download pdf) in Medisch Contact september 2017

Geplaatst op: 11 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 15 augustus 2018