Cultuurbeleid 2021-2024

De minister van OCW nodigt gemeenten en provincies uit om voor 1 november 2018, samen met het culturele veld, profielen op te stellen. In de profielen beschrijven zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio en de uitdagingen die zij gezamenlijk zien. De minister gebruikt de profielen voor het op te stellen cultuurbeleid 2021 - 2014. Zo kan rekening worden gehouden met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars in de verschillende disciplines.