Arbeidsvoorwaardenovereenkomst (cao) Rijksoverheid 2018-2020

Werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk maken in deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst afspraken. Deze afspaken gaan over salaris, individueel keuzebudget, duurzame inzetbaarheid, roosterinnovatie, en invoering van de nieuwe rechtspositie van ambtenaren. De overeenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst (cao) sector Rijk (2018 - 2020) (PDF | 14 pagina's | 132 kB)

Bijlage II behorend bij paragraaf 6 van het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2018 - 2020) (PDF | 3 pagina's | 32 kB)