Perspresentatie huidige situatie waterverdeling in Nederland

Presentatie over de huidige stand van zaken en de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de waterverdeling.