Flitspeiling hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Kantar Public onderzoek uitgevoerd onder het Nederlands publiek over het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Doel van deze peiling was toetsen in hoeverre Nederlanders op de hoogte zijn van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen, hoe zij staan tegenover maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en in hoeverre zij zelf bereid zijn maatregelen te nemen.