Overzicht Wob-stukken onderzoek algoritmen

Lijst van openbaar te maken documenten naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om achtergronddocumenten over het onderzoek naar het gebruik van algoritmen door de overheid.