Eerste beelden van MDT-proeftuinen

Uitkomsten van een enquête onder projectleiders van de zogenoemde proeftuinen die zijn opgezet om ervaring op te doen met de maatschappelijke diensttijd (MDT).