Vervolgbijeenkomst ‘Werken als zelfstandige’

Om te weten hoe de veldpartijen tegen de maatregelen in het regeerakkoord over zelfstandigen aankijken, hebben de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat op 24 januari 2018 een kickoff bijeenkomst met een brede variëteit aan veldpartijen georganiseerd waar is geluisterd naar wat voor hen belangrijk is.

Op 3 september 2018 werd er een vervolgbijeenkomst gehouden.