Factsheet pilot onderbouwklas pro-vmbo

Wat houdt de ‘Pilot onderbouwklas praktijkonderwijs- vmbo’ in?