Wegwijzer Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

De Europese richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (EU) 2016/680 heeft gevolgen voor de Nederlandse wet- en regelgeving. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd in de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de daaronder vallende besluiten.

Deze wegwijzer gaat in op achtergrond, het toepassingsgebied en de belangrijkste elementen van de richtlijn. Het geeft een overzicht van de overeenkomsten en verschillen met de AVG en de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving. En het geeft aan waar meer informatie over de richtlijn te vinden is.