Aandachtspunten bij profielen stedelijke regio's

In deze bijlage geven de overheden die betrokken zijn bij de vijftien profielen van de stedelijke regio's gezamenlijk aandachtspunten mee voor het advies van de Raad voor Cultuur over het stelsel voor de periode 2021-2024. In de bijlage volgen achtereenvolgens een terugblik op de totstandkoming van de profielen, een schets van de reikwijdte van de profielen en een blik op de toekomst.