Financieringsmonitor en evaluaties diverse financieringsinstrumenten

Deze evaluatie beantwoordt de vraag in hoeverre de drie instrumenten doeltreffend en doelmatig zijn (over de periode 2012-2017, en voor Seed Capital regeling en GF eventueel ook eerdere jaren).