Bestuurskosten Ministerie Infrastructuur en Waterstaat juni - september 2018

Deze documenten bevatten de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.