Lijst SWS in gemeenten met meerdere waterschappen

Bij waterschapsverkiezingen kunnen kiesgerechtigden in beginsel alleen stemmen in een stemlokaal dat zowel ligt binnen het grondgebied van hun gemeente als binnen het grondgebied van het waterschap waarvoor zij kiesgerechtigd zijn. Het college van burgemeester en wethouders kan echter besluiten dat de kiezers ook elders in de gemeente kunnen stemmen. BZK heeft de 74 gemeenten met twee of meer waterschappen binnen de grenzen gevraagd om informatie aan te leveren over hun besluit hieromtrent. Hier vindt u een overzicht van de binnengekregen reacties. Deze informatie kunnen andere gemeenten gebruiken bij het maken van het formulier K 6, het aanvraagformulier voor een kiezerspas. Daarop moet namelijk worden vermeld in welke gemeenten de kiezer kan stemmen voor zijn/haar waterschap. Achter de namen van gemeenten waar niet in alle stemlokalen kan worden gestemd voor het betreffende waterschap, moet op het aanvraagformulier een asterisk worden geplaatst.

Deze informatie kunnen andere gemeenten gebruiken bij het maken van het formulier K 6, het aanvraagformulier voor een kiezerspas. Daarop moet namelijk worden vermeld in welke gemeenten de kiezer kan stemmen voor zijn/haar waterschap. Achter de namen van gemeenten waar niet in alle stemlokalen kan worden gestemd voor het betreffende waterschap, moet op het aanvraagformulier een asterisk worden geplaatst.