Evaluatie Geïntegreerde Territoriale Investering

Vanuit Europese structuurfondsen zijn subsidies beschikbaar voor Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI). Dit is een tussentijdse evaluatie met als probleemstelling: 'Wat kan er al geconcludeerd worden over de toegevoegde waarde van GTI en welke leerervaringen met betrekking tot organisatie en uitvoering zijn er?'

Voor de vaststelling van de toegevoegde waarde zijn de volgende hoofdvragen van belang:

  1. Is de verstrekking van GTI-middelen uit EFRO en ESF doeltreffend, doelmatig en effectief?
  2. Welke positieve en negatieve effecten heeft de geïntegreerde aanpak van GTI?

Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI) wil zeggen voor een bepaald gebied (sociaal, economisch, milieu), een samenhangende aanpak, gericht op de problematiek binnen dat specifieke gebied. De managementautoriteiten voor ESF (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en voor EFRO Kansen voor West (gemeente Rotterdam) hebben in 2018 besloten tot deze gezamenlijke tussentijdse evaluatie.