Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg verkenning aanlanding netten op zee 2030

Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg verkenning aanlanding netten op zee 2030 met provincies Zeeland, Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Fryslân en Groningen 5 december 2018.