Aanpak sleuteltechnologieën

Deze notitie beschrijft de aanpak om tot meerjarige programma's te komen waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Deze samenwerkingsverbanden leveren een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke missies, het toekomstig verdienvermogen van Nederland en het behouden van onze welvaarts- en kennispositie.