Kansen op instroom uit de WW bekeken

Verschillen in de kans op instroom uit de WW naar een baan tussen mensen met en zonder migratieachtergrond.