Samenstelling stuurgroepen en begeleidingscommissies herijking gemeentefonds

De fondsbeheerders (de ministeries van BZK en Financiën) werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. De herijking is opgedeeld in twee onderdelen: 1) verdeelmodellen sociaal domein en 2) de overige onderdelen van het gemeentefonds.

Bij beide onderdelen wordt gewerkt met een stuurgroep en twee begeleidingscommissies, waarvan de samenstelling hieronder is opgenomen. Stuurgroep en begeleidingscommissies hebben een adviserende rol richting de fondsbeheerders.