Indicatoren Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deze zogenaamde methodologische notitie en 'Theories of Change' zijn opgesteld voor de indicatoren voor Buitenlandse Handel zoals gepresenteerd in de Handelsagenda bij de nota ‘Investeren in Perspectief'. Deze indicatoren worden in de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 2020 opgenomen.

De score op een indicator geeft een signaal of het bereiken van een doelstelling in zicht komt. Als de uitkomst negatief is zal er bijgestuurd worden. Naast indicatoren geven Theories of Change informatie voor het bijsturen van interventies en beleid voor ontwikkelingssamenwerking.